Хришћански мотиви на мраморју

Свети Георгије

Старосрпски надгробни споменик са представом Св. великомученика Георгија побједоносца – некропола Пољице, Височица код Коњица

Натпис на споменику гласи:

+ВЬ HМЕ OЦА H СH
NА СВEТOГA
ДУХА AСЕ ЛЕЖH
ВУКОСАВ ЛУ
ПVИVЬ+

,,У име Оца и Сина и Светога Духа овдје лежи Вукосав Лупчић“

M. Wenzel – Украсни мотиви на стећцима
Свети Георгије убија аждају – Урош Предић, 1930.