Некатегорисана објава

Рановизантијски мозаик из Готовуше, Србија

,,У подножју Градишта, на сеоском гробљу у порти Цркве Пресвете Богородице, приликом копања раке 2010. године, откривен је мозаик. Откривена површина износи око 2 х 1м, у питању је полихромни мозаик плаво-бело-црвене боје, по начину укршавања припада крстастој схеми са круговима.“

Мозаик је рановизантијски из периода 5-6 вијека.
Иначе у близини Готовуше на Косову и Метохији налази се велики број византијскли и српских, базилика, храмова утврђења од којих већина није истражена.

*Гласник српског археолошког друштва, Бр.33, 2017.