Рељефна греда из Прусца

Јасминко Мулаомеровић, ГЗМ 1982.

Коментари нису дозвољени.