Старосрпски натписи из Бијељине

М. Бабић – Г. Томовић,

Мешовита грађа – Нова серија – Књига XXII 2004. Историјски институт – Београд

Коментари нису дозвољени.