Штријепци – Зовик

Ћ. Трухелка – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву

 

Стари српски запис и натписи

 

Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.