+ Старосрпски натписи

Средњовјековни натписи пронађени на Мајевици

(Транслитерације и транскрипције разних аутора)