+ Украси на мраморју

Украси на споменицима некрополе Ђеруша код Прибоја:

Украси споменика некрополе Бркића гробље код Дубнице:

 

 

Украси на споменицима некрополе Паулин код Дубнице:

 

Украси на споменицима некрополе на Хајдуковом брду, Трњачка – Тобут

Украс на споменику некрополе у Јабланици

Украс на средњовјековном споменику у Липовицама

 

Украс на споменику некрополе Јаковљевић у Пиперима:

Украс на сљемењаку некрополе Мраморје у Пиперима:

 

Украси на споменицима некрополе Брезовица у Подгори:

 

 

Украс на споменику некрополе Мраморје у Потоку:

 

Украс на мрамору из пушковљанског гробља (сада испред О.Ш. у Корају)

 

Украси на споменицима некрополе у Јовићима, Тобут:

 

Украси на споменицима некрополе Шакотићи – Вукосавци:

 

Украси на споменику некрополе Свјетљика – Вукосавци: