Старосрпске некрополе

Бријест – Мраморје

Бријесту изнад Томића кућа покрај маленог православног гробља, налази се некропола Мраморје, у веома лошем стању. Од некадашњих 15 споменика данас је сачувано тек 7 док су остали одвежени са локације и искориштени као грађевински материјал. Посебну пажњу привлачи велики обелиск висок 1.80м, ширине 0.85.м оборен на земљу од стране несавјесних особа, на чијој предњој страни су некада били видљиви прикази осмокраке звијезде и змије. Остали споменици су у облику плоча и саркофага.

О мраморју у Бријесту можете прочитати и у монографији Миленка С. Филиповића
,,Мајевица – с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,, на стр 220. и на страни 196. ,,Стећци – каталошко-топографски преглед,, Шефик Бешлагић

ФотографисалиМаринко Петровић и  Немања Миловановић