Старосрпске некрополе

Тобут – Бијелића гробље

Oва некропола се назива и Тријешница, мада има неколико локалитета у самом Тобуту са истим називом. Локалитет сврставају и у подручје које припада Пељавама, па се тако одређена може наћи у литератури.

Некрополу чине четири споменика од којих су два са очуваним и видљивим старосрпским, ћириличним натписима.

Три споменика  се налазе изнад самог гробља уз ивицу пута, а други усправни стуб је на самој раскрсници сеоског пута прије гробља.

Текстови су објављивани током 19. вијека у Гласницима Земаљског музеја, Вјестинку арх. музеја у Загребу , Старинару српског археолошког друштва, а током 20. вијека су већином препсивани и без исправки објављивани у дјелима Ш. Бешлагића и Марка Вега.

О натписима ове некрополе детаљније можете прочитати на сљедећим линковима:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС ВУКАДИНА ДИЈКА

СТАРОСРПСКИ НАТПИС МИЈЕ БРАЈКОВИЋА