Старосрпске некрополе

Ћирилични натпис Весеока Голубовића

Године 1895. Томо Драгичевић шаље извјештај Ћири Трухелки у Сарајево да је у Снијежници код Теочака на Мајевици, покрај куће Ибре Хоџића обишао средњовијековну  некрополу од којих је један споменик, облика саркофага са оштећеним натписом који гласи:

ЛЕЖЕ В

ГОЛУБОВHЋЬ

ЕСЕОКО NА СВО

ѠH ЗЕМЛH ПЛ

ЕМЕNHТОH ПО

СТАВH NЕГОВH СЕДАМЬ

СHNОВЬ NА NЕМЬ БHЛHГЬ

 

Овдје лежи В…. Голубовић …..есеоко на свој земљи на племенитој постави његових седам синова на њему билиг.

Цртеж споменика и натписа из ГЗМ

 

1922. године о овој некрополи и натпису пише и др Ристо Јеремић само што те године видимо да је некропола опасана оградом и да се налази у оквиру муслиманског гробља

……,,У општини Теочаку, у којој живе сами Муслимани, има једна махала по имени ,,Крст“ ,којој припада воденица ,,Калуђерица“ са две њиве ,,Калуђерице“ на реци Растошници и једна страна коју зову ,,Челиње“. По целом Теочаку има мноштво стародревних липа и подивљале лозе.

       У селу Снијежници те општине има у огради муслиманског гробља осам средњовековних стећака. Пре 27 година је нађен запис на једноме под којим је лежао Весеоко Голубовић.“….

1970. године споменик је фотографисао и објавио у свом раду ,,Зборник средњовијековних натписа БиХ“ Марко Вего

Фотографија – М. Вего

Прије неко вријеме на званичној страници ,,Завода за заштиту и кориштење културно-историјског и природног насљеђа Тузланског кантона“ – bastina.ba објављена је фотографија горе поменутог споменика узиданог у ограду гробља на коме је јасно уочљив ћирилични натпис са стране споменика. Предњи дио натписа је вјероватно трајно уништен.

Фотографија са странице bastina.ba