Камене столице – Ошанићи код Стоца

У селу Ошанићи недалеко од Стоца, налази се православни храм посвећен Светим апостлима Петру и Павлу. Највјероватније је подигнут 1505. године као маузолејни храм ктитора Радосава Храбреновића.

80 метара западно од храма налазе се двије камене тзв ,,судачке-кнежевске,, столице исклесане у живој стијени. На великој столици је урезан ћирилични натпис који гласи:

+ АСЕ СТО ВОЕВОДЕ

СТНПАNА МHЛО

РАДОВHЋА

А ПОNОВH

ГА ВОEВО

ДА ПЕТА

Р СHNb

М    У

Ова већа столица је дужине око 80, а ширине 46цм. Одигнута је од подножја 46цм, које је такође правоугаоног облика димензија – дужине 70, а ширине 60цм. Подножје је одигнуто од земље 70цм. Укупна висина ове столице износи 152цм.

Мања столица је висине 120цм.

 

Испред улаза у храм налазе се двије надгробне плоче. На једној плочи је приказан лик са мачем који држи лук, а на другој плочи је натпис који гласи:

А СЕ ЛЕЖH ВОЕВОДА РАДОСАВb ХРАБРЕNb ZГI (7013=1505.) ЛѢТО АПРIЛА КД (24)

Захваљујем свештенику, оцу Жељку Божићу на приложеним фотографијама!

 

Leave a comment