Манастир Лабостин

Гласник Земаљског музеја 1891. Књига 2.

Коментари нису дозвољени.