Осврт на ,,стећке“ у Шеовици код Пакраца

Шеовци су насељено мјесто које се налази на обронцима планине Псуњ, југоисточно од Пакраца.

На православном гробљу истоименог насеља постоји неколико старих надгробних споменика који се у хрватској научној литератури окарактерисани  као стећци.Ту теорију је нарочито заговарала Анђела Хорват у свом раду ,,О стећцима у Славонији“1 .

На основу доступних фотографија које су објављене на порталу www.compas.com.hr2 , видљиво је да се ради о  споменицима из  18. или 19. вијека. У питању су два надгробна споменика – стуба ,веома високих са ћириличним натписима.

 

Споменку са фотографије 1. Висине 188цм, украшен је знаком крста и словима ИС ХС НИ КА око њега. Испод крста је епитаф исписан  ћириличним писмом који гласи:

+

ЗДЕ ПО

ЧИВАЕТ

РАБ  БОЖ—

РАДМИ

Ѡ ПРЕС

ТАВИ

СЕ МЕС

ЦА МАР

ТА —-

–ТА

 

Транслитерација: Овдје почива раб Божији Радмио престави се мјесца марта ….. љета …..

На споменик на фотографији 2. висине 123 цм, много су оштетили временски утицаји. Тешко се распознају слова, али видиљив је знак крста који се налази на средини споменика, испод крста је ћирилични натпис, али са неколико сачуваних и видљивих слова.

+

……ТА……

…………….

…….С…..АР

.Х……………

….ВИ СЕ…..

РД………….

Да се не ради о ,,стећцима,, тј. средњовјековним надгробним споменицима у Шеовицама указивао је и археолог Ш. Бешлагић:

,,Овај натпис има знатан број слова која су уу развоју ове врсте писма карактеристична за 15. Вијек, као нпр. З, Е, В, С, Т, N. Међутим, по томе што се у натпису не каже АСЕ, него ЗДЕ, а  онда, употребљава се термин ПРЕСТАВИ СЕ, Ш. Бешлагић сматра да је натпис млађи. Оба ова термина он је до сада налазио само на православним надгробним споменицима. Иза последње ријечи ГДА изгледа да ј ешифра године, која почиње са стигмом, но то је проблематично. Узевши у обзир првенствено облик и језичкне карактеристике натписа, Ш. Бешлагић сматра да се може ставити у 16. Вијек, а можда и у почетак 17. Стољећа3

1Анђела Хорват – ,,О стећцима у Славонији“  1965.

2www.compas.com.hr/clanak/3/1197/tajna-uklesana-u-stecke-iz-seovice.html

3Ш. Бешлагић – писмо Анђели Хорват од 09.02.1961.

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.