Старосрпске некрополе

Пипери – Гробље

У Пиперима, тачније у самом православном гробљу налази се , већ спомињана некропола коју чине два споменика сљемењака, од којих је један од лошије врсте камена пјешчара, изгубио је облик.

Спомеици нису помјерани, орјенатције исток-запад. Постоје фрагменти још једног споменика.