Старосрпске некрополе

Козјак – Прекопац

У селу Козјак, предјелу званом Прокопац, на православном гробљу, налази се некропола са четири средњовијековна споменика. Три су у облику ступа, а један у облику плоче. Сви су преваљени, дјелимично утонули у земљу. На први поглед, без видљиих натписа или украса.

О овој некрополои нема ријечи у литератури !

Топоним ,,Прокопац,, је занимљив јер се спомиње у једном старом документу који је у својој монографији навео М.С. Филиповић:

То је повеља коју је у октобру 1458. г. у Жепчу издао краљ Ст. Томаш, у својству босанског краља и господара српске државе (деспотовине) логофелду Ст. Ратковићу, који је био велики логофелд на деспотском двору. Ратковић је имао и многа имања у разним краљевинама. Краљ му је дао и нека села у Мајевици и њеној подгорини: `у власти теочачкој село Лукова и село Прекопац долни и Прекопац срењи и село Кунцели и други Кунцели и Подлужје и Пелаве и Тобут долни, што су држали Весковићи`“. Пељаве и Тобут су и данас села са тим именом на Мајевици, и Теочак је муслиманско село на источној мајевичкој подгорини.,,

Можда је баш то нестало и изгубљено средњовјековно село Прекопац ???