Старосрпске некрополе

Пипери – Мраморје

Стотињак метара, испод сеоског гробља у Пиперима, на једној коси званој Мраморје налази се некропола са око петнаестак споменика, неки су зарасли, преваљени, а на једном лијепо обрађеном сљемењаку се могу уочити крстови, са обије стране (источне и западне) а са бока ћирилични натпис.

Након неког времена, због потреба проширења сеоског гробља, некропола је нестручним радом премјештена, плато је заравњен, а споменици су поредани један крај другог без обзира на некадашњу орјентацију.

 

 

 

На жалост, немарним скидањем слоја земље ради равњања локалитета, дошло се до дубине до самих земних остатака покојника који су се сада нашли на површини препуштени спољњим утицајима.