Плач Блажене дјевице Марије

На српском написао фра Матија Дивковић, Венеција, 1723.

,,ПЛАЧ

БЛАЖЕNЕ

ДHВHЦЕ МАРHЕ, КОH
ПЛАЧ HЗПИHСАВШH САРПСКH, H HЗ-
ПРАВHВШH МNОГЕ СТВАРH БОГОС-
ЛОВАЦ, ФРА МАТHЕ ДHВ-
КОВHЋ HЗ HЕЛАШАК, HЗ ПРОВHN-
ЦHЕ БОСNЕ АРЋЕNТHNЕ, ПРHКАЗА
СВЕТОМУ ОФHЦHУ HNКВHЖHЦHО-
NH, АЛHТH HЗHСКОВАNHА, СВЕТО
ОФHЦHЕ ВHДHВШH, ДАHЕ СТВАР
ВЕЛЕ БОГОЋЛУБNА, ЗАТО ДОПУСТH
ДАСЕ МОЖЕ ΨАМПАТH“

Књигу можете прочитати и погледати у дигиталном издању на овој адреси:

Плач Блажене дјевице Марије

 

Leave a comment