Старосрпске некрополе

Пушковац – Гробље

Некропола стећака у Пушковцу налази се у оквиру православног гробља. Некада се ту налазило више споменика, неки су уништени, један споменик са натписом и украсима је премјештен и налази се испреде Основне школе у Корају.

Мрамор са натписом испред О.Ш у Корају

На жалост споменик је приликом транспорта пукао а постављен је, незнањем, обрнуто, што се може примјетити читањем натписа.

Сљемењак на гробљу у Пушковцу

Данас се на гробљу у Пушковцу може видјети само један недирнути сљемељак, без натписа и украса утонуо у земљу.

У једном од Гласника Земаљског музеја објављен је текст о овој некрополи који гласи:

,,У пушковачком гробљу, које се налази уз цесту, што води из Челића у Бијељину, једно четврт сада од Кораја, имаде велики стећак од миљевине, дуг 180 цм, широк 70 цм, висок 85 цм на широком подношку, истесаном из једне стијене са осталим спомеником. Стећак издјелан на облик тумбе, то јест горња му ј еплоча равна, а до је пштећен. Особито горњи рубови окрхани су му на све стране, је и орнаментална скулптура с једне и натпис с друге уздуж стране услијед тога оштећен.

Скулптура приказује два занимљива мотива: у доњем реду понавља се осам пута стилизована палмета, док је горњи руб уријешен вијом са гранчицама, које правилно из ње ничу. Та вија врло је оштећена.

У натпису је с друге стране окрхан први ред, а остала још четири разговјетним и лијепим су писмом урезана у мехак камен. Име покојниково одбијено је, испустивши то име читаћемо:

+ (АСЕ ЛЕЖH………….ПЛЕ)МЕNHТ(H) ГОСТHЛАNHNЬ (ПОС)ТА

ВHШЕ БHЛHГЬ 3 СHNОВЕ : ПРЬВЬКО : H РАДМHЛ : Ь H РАДHNАЦЬ :

ТКО ЋЕ : СH БHЛHГ(Ь) ПОГУБHТH ПОГУБH ГА БОГЬ

У прочељу споменика бијаше забиљежено име скулпторово, али од тог натписа не оста више него неколико знакова:

……ВЬ  ДHѢКЬ

Дакле: (АСЕ ПHШЕ ?РАДОС)АВЬ ДHѢКЬ

Да је тому дијаку било име Радосав, можемо закључити по уломку једног натписа, који се налази на плочи неколико минута удаљеној од тог гробља на такозваној Црквини у Корају:

ДМHТРОМЬ NА СВѠИ ..МЛH

ПОСТ

ѢO ПHСА ДИѢКЬ РАДОСАВЬ H ЮРЬH

То јест:

АСЕ ЛЕЖH ….? СHNОМ ДМHТРОМЬ NА СВѠH

(ЗЕ)МЛH (ПЛЕМЕNHТОH А) ПОСТ(АВH NА NЕМЬ БHЛHГЬ ….

………….) ПHСА ДHѢКЬ РАДОСАВ ЮРЬH(ЕВHЋ?)

 

О натпису можете прочитати и на овом линку:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС ПЛЕМЕНИТОГ ГОСТИЉАНИНА