Растошница – Ере

а овој некрополи налази се 9 стећака-сљемењака, са и без постоља. Одличног квалитета обраде. Орјентација споменика је Исток-Запад.

Коментари нису дозвољени.