Старосрпске некрополе

Растошница – Ере

На овој некрополи налази се 9 стећака-сљемењака, са и без постоља. Одличног квалитета обраде. Орјентација споменика је Исток-Запад.