Старосрпске некрополе

Растошница – Ерићи

Ову некрополу чини 5 споменика (један сандук, три сљемењака и једна плоча) , од којих су 4 постављена у низу. Обрада споменика ј еприлично лоша, утонули су у земљу и засути земљом приликом обрађивања. Један споменик (сљемењак) је помјерен са првобитне локације и налази се 3 метра даље од поменутог низа споменика.