Снијежница

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу

 

Ћиро Трухелка – Гласник Земаљског музеја у Сарајеву

 

Стари српски записи и натписи

 

Марко Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ

 

Ш. Бешлагић – Старинар ХХ

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.