Старосрпски натписи

Вукосавци – Шакотићи ll

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу

 

Гласник Земаљског музеја у Сарајеву

 

Гласник Земаљског музеја у Сарајеву

 

М. Вего – Зборник средњовјековних натпис БиХ

 

Ш. Бешлагић – Старинар ХХ