Старосрпски натписи

Вукосавци – Шакотићи

Томо Драгичевић – Вјестник археолошког музеја у Загребу

 

Гласник Земаљског музеја

 

Стари српски записи и натписи

 

М. Вего – Зборник средњовјековних натписа БиХ

 

Ш. Бешлагић – Старинар ХХ