Старосрпске некрополе

Чакловићи Горњи

О средњовјековним надгробним споменицима у Чакловићима Горњим не знa се много. Оно што је познато је из текстa Вида Вулетић Вукасовића у ГЗМ штампаног 01.04.1889. под насловом ,,Старобосански натпис код хана Чоршулића1“ у коме је описан мрамор недалеко од села Чакловића са сљедећим натписом:

+ СЕ ЛЕЖИ БРАИКО БЕНКОВ Ч НА (СВОИО)

И ЗЕМЛИ НА ПЛЕМЕНИТОИ ТОИ (ПОСТАВИШЕ)

НА НЕМЬ БРАТИѢ БѢЛѢГЬ МИЛОБРА

ТЬ И МИЛЬКО И СИНЬ ТО (У)СѢКО

А ПИСАО ГА БИО ТАДЬ ДИѢ(КЬ) МАТИѢ(?)

НОВИЧЬ

Сл.1 Цртеж из ГЗМ настао на основу факсимила

Такође овај споменик са ћириличким натписом описао је Владимир Ћоровић са новим тумачењем натписа у часопису ,,Јужнословенски филолог,, Књига V, Београд 1925-19

Сл. 2 Фотографија мрамора са јасним натписом из часописа Јужнословенски филолог, Књига V

Транскрипција натписа гласи:

+ СЕ ЛЕЖИ БРАИКО БЕЛКОВ(ИЧЬ)…….

ЗЕМЛИ НА ПЛЕМЕНИТОИ БА(ШИНИ)

НА НЕМЬ БРАТИѢ БѢЛѢГЬ МИЛЬБР(АТЬ)

….И МИЛЬКО И СИНЬ Д…..ВКО

А ПИСА БИЛИГЬ ꙌБРАДЬ ДИА(КЬ) ДѢѨНОВИЧЬ

На жалост данас се не зна гдје је тачан локалитет овог мрамора нити у каквом је стању .

Друга средњовјковна некропола у Чакловићим Горњим се налази на брежуљку одмах изнад тунела , путом када се прође новоизграђена џамија.О овом локалитету, до данас не постоје писани подаци.

Сл. 3 Локација некропле обиљежена стрелицом

Некропола се састоји од 6 средњовјековних надгробних споменика, лијепо обрађених, од којих је неколико типа сљемењак са постољем. Нису примјећени натписи нити украси, али на једном сандуку са постољем, који се налази ипод сатрог дрвета липе, уочљива је дубока, неправлна линија дуж цијелог споменика, за коју мјештани претпостављају да је касније настала. Вјероватно је ова некропола, некада била много већа, али су споменици вјероватно уништени или утонули дубље у земљу.

 

1Мјештани овог насеља чувају предање да се на овом простору некада налазио хан и да
је по хану мјесто добило име Ханџићи. Такођер се преноси да је у овом мјесту некада постојала
и породица која се презивала Ханџић, а онда су сплетом околности промијенили име у Ћорсуљић. Поовом предању та породица је била власник хана – Часопис ,,Баштина,, бр. 6