Старосрпске некрополе

Јањари

а обронцима Мајевице, у самом мјесту Јањари (општина Угљевик) приликом изградње, тј. копања темеља за Дом културе, 2009.године, откопан је стећак са веома очуваним ћириличким натписом који гласи:

………OР…bH..ДУВHNОВH….

ОNУ NА ДРHNH БH ЖЕ ПРHТ….

ПОСТАВH БHЛИГb СNb ВУК….

Данас је тај, значајан средњовијековни споменик заборављен, као да је и остао затрпан…

 

Детаљније о натпису можете прочитати на овом линку:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС У ЈАЊАРИМА