Старосрпске некрополе

Липовице

Некропола Језеро у селу Липовице налази се уз локални пут који води према Бусији и према запажањима има сачувана 24 стећка од којих 3 имају украсе у виду спирале и полумјесеца, а 1 сљемењак има релативно добро сачуван натпис који је и објављен у неколико археолошких зборника.

Такоће постоји и текст о  овој некрополи објављен у часопису Вјестник археолошког музеја у Загребу а можете га прочитати у библиотеци ове странице на линку:

О ДВИЈЕ ДРЕВНЕ ЛУБАЊЕ

Споменик некрополе Језеро са старсосрпским натписом. Фотографисао М. Петровић

Транскриптован натпис гласи:

,,АСЕ ЛЕЖИ ХОТНОГОСАЛИ
НА СВОНЗЕМИЛИ НА
ПВЕМЕНИТОН БИЛИГ МУ
ПОСТАВН РАДОВСИ ИРАДОВИ СН ОБА,,

О натпису са споменика овог споменика детаљније прочтајте на линку:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС ХОТИН БОГОСАЛИЋА