Натпис у Старом Селу код Доњег Вакуфа – Јајца

Аутор: Горан Ж. Комар

Натпис је објавио Коста Херман који је штампао и фотографију коју је израдио надмјерник Свобода[1]. Касније га помиње Шефик Бешлагић[2], а пажњу му посвећује и епиграфичар Марко Вего[3], међутим, на темељу факсимила Косте Хермана. Аутор К. Херман овим прилогом који је стигао врло рано, међу прве бројеве ГЗМ, остварио је један особит принос ћириличкој палеографији тиме што је пружио фотографију (г. Свободе) и сопствени цртеж натписа што баш и није био обичај код истраживача тога доба који су махом доносили само транскрипте. Осим тога, К. Херман је тачно расчитао натпис.

Натпис сам прегледао 14. Априла 2018. године. К. Херман је писао о казивању мјештана како је гроб опљачкан „прије шездесет година“ од стране неког Далматинца који је овдје дошао по неком старом писму, те гроб отворио са кметом Стојаном Ћутилом извадивши 70 ока сребрних шипки, као и да је ага Вајзовић разбијао споменик вјерујући да је шупаљ.

Споменик је недавно трпио нова велика оштећења, по свему судећи, паљењем на његовој горњој површини којом приликом је тешко и неповратно оштећен први ред натписа. Не би ме изненадило да су на њему паљене аутомобилске гуме, онако како се још практикује приликом првомајских празника.

[1] К. Херман, Старобосански натпис из XV. в., Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, 1891, III, 48-53, сл. 4

[2] Š. Bešlagić, Stećci centralne Bosne, Sarajevo, 1967, 76-77; 105-106, sl. 103

[3] M. Vego, Zbornik…, IV, 1970, 97-99, br. 279

Г. Комар, 14. април 2018. Споменик данас мјери: 1,97 х 1,10 х 1,57 м

Цртеж преосталог дијела натписа након увида у оригинал у Старом Селу:

У два наврата, стоји обраћање Богу. Послије тријадолошке инвокације и касније, када се обраћа Богу да прими и одржи подигнуту гробницу.

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.