Старосрпске некрополе

Тутњевац – Мишљенац

Веома познат у стручној литератури је натпис на споменику-мрамору из Тутњеваца чија је транскрипција први пут објављена у једном Гласнику Земаљског музеја од 01.07.1889., а други пут у Зборнику средњевијековних натписа БиХ – Књига IV, Марко Вего, Сарајево, 1970., и он се чита:

СHЕ ПОЧHВАЕТb

…АNАNHNb NА СВОЕH ЗЕМЛH А ПО

СТАВH СHГУ В CHNА ДРАГОЂ И БОГДАНb

На ове двије фотографије можете видјети како је Мишљенац изгледао 1970. и данас 2014. године

Као што видимо споменик који је довуче са оближњег гробља, је искориштен као корито за воду на локланом извору познатом као Мишљенац. Временом је постао прекривен земљом, тј. муљем које је наносила вода са извора.

Детаљније о натпису са Мишљенва можете прочитати на овом линку:

СТАРОСРПСКИ НАТПИС МИШЉЕНАЦ