Category : Хришћански мотиви на мраморју

Свети Врачи – Козма и Дамјан – помињање у натпису

Натпис на средњовјековном надгробном споменику из Клења код Богатића у Србији: + А СЕ ЛЕЖН РАБ БОЖН ВРАЧ КУЗМ(А) Н ДАМЬѢNЬ А У НМЕ СТОѢNЬ HВАNОВH(ЧЬ) (С)КУТОNОША А ТАДЬ (Ж?)Е У ДОБРH ЧАСЬ …ДА МH Б(ОГ)Ь ДОБРH П(ОМОЩЬ?) H ХРА(МЬ) …Ь H ПОСТАВHШH… … УМ..ЛА.. А У …ЧА РАДHТЬ С БРАТꙌМЬ РОДА Д МHСКОГ(Ь) H КО ТЕ МH КАМЕNЬ С ОВОГА МѢСТА (В)ЗЕТ(Ь) ДА МH Ю ꙌП… ЬПРѢ ДЬ Б(ОГО МЬ HЛH) ТКО МH ТЕ(ЛО?) УКВА Р(H) УБH(О) ГА Б(О)Г(Ь) […]

Ихтис (риба) – Исус Христос, Божји Син, Спаситељ

Рибе као украс на стубу Згошћанског споменика. Ихтис (грч. ἰχθύς – риба) је ранохришћански симбол који је већ у првобитној Цркви коришћен као акроним за израз: »Исус Христос, Божји Син, Спаситељ.« Ихтис такође на грчком значи риба. Овај симбол, којим су следбеници Исусовог учења обележавали просторе свог становања је, заједно са приказом Исуса као Доброг Пастира и вина, све до краја 4. века био доминантан у хришћанској иконографији. Неколико примјера старохришћански симбола:

Крст и полумјесец

онекад се може видети Kрст са полумесецом. Kрст са полумесецом је познат још из првих хришћанских времена, много пре сусрета хришћана и муслимана: он подразумева облик крста и сидра као знака наде.     Полумесец симболизује и евхаристијску Чашу са Христовом Kрви, Kојом се искупљују људски греси. Такви Kрстови се постављају на Црквама, које су посвећене Пресветој Богородици, јер је месец, полумесец – знак Пресвете Богородице, а Kрст – знак сунца и симбол Христа” – текст преузет са странице манастира […]

Свети Георгије

редњовјековни надгробни споменик са представом Св. великомученика Георгија побједоносца – некропола Пољице, Височица код Коњица Натпис на споменику гласи: +ВЬ HМЕ OЦА H СH NА СВEТOГA ДУХА AСЕ ЛЕЖH ВУКОСАВ ЛУ ПVИVЬ+ ,,У име Оца и Сина и Светога Духа овдје лежи Вукосав Лупчић“ M. Wenzel – Украсни мотиви на стећцима   Свети Георгије убија аждају – Урош Предић, 1930.  

ВЬ HМЕ ѠТЦА H СH NА H СВТAГО ДХА

Ь HМЕ ѠТЦА H СH NА H СВТAГО ДХ А СЕ ЛЕЖH РАДОМ HРЬ ЮРHСАЛHЋЬ N СВОЕH ЗЕМЛH ПЛЕМЕТNО(H) У ИМЕ ОЦА И СИНА И СВЕТОГА ДУХА ОВДЈЕ ЛЕЖИ РАДОМИР ЈУРИСАЛИЋ НА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ ПЛЕМЕНИТОЈ ☩ Ћирилични натпис на средњовијековном споменику некрополе Оловци код Кладња ☩

Плаштаница

тицај на украшавање споменика чије су фотографије приказан је највејроватније имала Плаштаница.

Ликови Јеванђелиста

личне преставе ликова испод аркада на мрамору из Коњица и Јеванђелиста Мирослављевог јеванђеља. *Фотографија мраморја преузета из књиге ,,Стећци“ аутора Дубравка Ловринчевића

Часни Крст

лово Ђерв стилизовано како крст са Голготе:   Слово је дио натписа на мрамору Младина Аничића у Пиперима.

Светосавски лаварум

а Светосавски лаварум се верује да је израђен по скици или жељи Светог Саве. Поља између кракова крста су попуњена са 4 круга златом извезена попут светачких ореола. Овај симбол се може видјети уклесан на многим средњовјековним споменицима.

Рождество Христово

ајукрашенији средњовјековни надгробни споменик је тзв. Згошћански стећак. Прелијеп споменик за чије је украшавање требало много труда, времена и знања на својој предњој страни украшен је представом Христовог рођења.