Јабланица

оред гробља на Лозовини, дужином пута распоређени су споменици ове средњовјековне некрополе. Један дио некрополе се налази изнад сеоског гробља и чине га три спменика, један преврнути сљемењак, оборена плоча и корито.

Испод гробља, стотињак метара, уз сами стари пут, налази се некропола од 5-6 споменика. Сви споменици су преврнути и помјерени.  У главном су то надгробни споменици типа ,,саркофаг, и један усправан стуб.

Од свих споменика украшен је само  стуб и то са мотивима полумјесеца.

На појединим мјестима видљива су улегнућа за које се може претпоставити да су то оскнављени гробови.

Средњоввјековни споменик са украсима.

 

Споменицу су рађени од веома лошег камена пјешчара, у лошем су стању, оштећени, прекривени маховином, утонули у земљу.

+СЕ ПИСА

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

ВУКАДHNЬ ДѢКЬ

Коментари нису дозвољени.