Старосрпске некрополе

Корај – Агића гробље

Један од најзначајних средњовјековних споменика који се налзе на простору Мајевице је споменик пронађен у Агића гробљу.

Овај споменк је донешен са неког другог локалитета и секундарно употребљен као нишан. Његов значај је у томе што садржи старосрпски натпис у којем се спомиње име баштине Кораја, тако да падају све легенде о настанку имена овог насеља доласком турака на ове просторе.

Споменик се једно вријем налазио испред О.Ш. у Корају, а данас се не зна гдје је – нестао је.

 

 

АСЕ ЛЕЖH

ПЕТКО РАH

КОВHЋ NА С

ВОѠH БАЩ

HNH КОРА

Ю СH БЛГ

ПОСТАВH

ѠЦУ РАHКО