Старосрпске некрополе

Корај – Вуковац (Стан)

Милица Баум:

,,На путу Тузла – Бијељина налази се село Корај у коме се на локалитету званом Станови, а на њиви Рифата Салиховића налази један стећак са натписом.

Стећак је у облику сандука без постамента, димензија – 200 цм дужине, 75 цм висине и 63 цм ширине, од песковите миљевине (тоцило – како народ ту врсту камена зове у овом крају.) На горњој страни налази се у четири реда натпис што се у транскрипцији чита:

Се лежи Привко Дражинић на своеи

на племенитои и поставише на нем си

билиг четири синове Миодраг и Ратко и

Весеоко и Јаков

Стећак је нагнут, јер га је народ мицао тражећи злато. На срећу, код ове операције није много оштећен. Недалеко од овога, налази се још један стећак, од врло грубог камена конглометара, али је веома оштећен па се ни првобитни облик не расазнаје.“

И у Гласнику Земаљског музеја из 1901. се такође спомење овај натпис и мрамор.

,,Друго је гробље у старом шљивику Хуске Салиховића три четврт сата од Зидине. Народ зове то мјесто Мраморје – Вуковац. Ту су надгробни каменови много већи а и обилнији него они на Зидини.

Два камена у том гробљу имаду натписе.

Онај што га приказује слика 4. гласи:

Слика бр. 4.
Слика бр. 5.

Напротив не може се никако прочитати натпис на камену, што га приказује слика 5.; тек се може одгонетнути да је овај БHЛHГЬ непознатому покојнику поставио његов СHNЬ БО….