Подгора – Брезовица

православном гробљу на Брезовици, Подгора,  налази се једна од бројнијих некропола на Мајевици. На споменицима су уочљиви украси али без натписа…

Коментари нису дозвољени.