старосрпски епитафи

Старосрпски натпис из Ричице

Марко Вего – Зборник средњовијековних натписа из БиХ – Књига IV
Споменик са натписом се налазио у селу Ричица код Краљеве Сутјеске.
Сада је у посједу самостана фрањеваца у Краљевој Сутјесци.

Натпис:

+вь HМЕ БОЖHЕ ЛЕЖЕ РА

ДОВАNь ПРHБHЛОВH

NА СВОꙌH ЗЕМЛH NА

(ПЛ)ЕМЕNHТОH (N)А РѢЧHЧH БѢХ(ь)

З БРАТОМь (СЕ) (РА) ЗМЕNHО

H УБH МЕ     M(H)ЛКꙌ БОЖHХ(NHЋь)

H (CA) СВОМь БРАТИОМь А БРАТА

МH HСHКОШЕ H УЧHNHШЕ

ВРьХУ МЕNЕ КРьВь NЕЗАH(M)

HТУ NЕКА ВѢ ТКО E МОH

МHЛH

 

Транскрипција:

+В ИМЕ БОЖИЈЕ СЕ ЛЕЖИ РАДОВАН ПРИБИЛОВИЋНА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ НА (ПЛ)ЕМЕНИТОЈ НА РЈАЧИЦИ. БЈАХ З БРАТОМ (СЕ) (РА) ЗМЕНИО..И УБИ МЕ МИЛКО БОЖИХНИЋ И (СА) СВОИМ БРАТОМ А БРАТА МИ ИСИКОШЕ И УЧИНИШЕ ВРХУ МЕНЕ КРВ НЕЗАЈМИТУ. НЕКА ВЈА (УНА) ТКО ЈЕ МОЈ МИЛИ